Herefordin historiaa

Herefordrotu jalostettiin kaksi ja puoli vuosisataa sitten tarpeen sanelemana. Rohkeat ja aikaansa seuraavat maanviljelijät Herefordista, Herefordshiren kreivikunnasta Englannista alkoivat jalostaa päättäväisesti liharotua kasvaville ruokamarkkinoille. (Department of Animal Science – Oklahoma State University.) Markkinoiden suuri kasvu johtui Britannian teollisesta vallankumouksesta 1700- luvulla. Maanviljelijät tiesivät, että rodun tulisi pystyä tehokkaasti muuttamaan paikallista heikkoravinteista luonnon laidunta lihaksi menestyäkseen markkinoilla. Maanviljelijät onnistuivat päämäärässään. Jalostuksen tuloksena syntyi herefordrotu, joka tyydytti markkinoiden tarpeet ja oli tarpeeksi vaatimaton rehujensa suhteen. (Department of Animal Science – Oklahoma State University.)

Rodun pohjalla on alkuperäinen brittiläinen punainen nautapopulaatio, joka eli Walesin raja-alueilla ja läntisillä Englannin rajoilla. Suurimmat rodun kehittäjät ovat olleet 1700–luvun loppupuolella ja 1800–luvun alussa vaikuttaneet Benjamin Tomkins ja hänen poikansa Benjamin Tomkins. Heillä oli päämääränä valita populaatiosta eläimiä, jotka pystyvät ilmentämään rakenteen kovuutta ja joilla on kyky tuottaa suurin mahdollinen määrä lihaa jo nuorella iällä. (Australian Hereford Society.)

1800-luvun alussa rodusta pidettiin kirjaa yksityisen toimesta Herefordshiren kreivikunnassa ja sen lähettyvillä. Herefordien eläinrekisteri eläinten tiedoista julkaistiin Iso-Britanniassa 1846 Thomas Eton toimesta. Tämä ensimmäinen julkaisu sisälsi tiedot 75 kasvattajan 551 sonnista. Rekisteriä pidettiin yksityisesti, kunnes 5.3.1878 Hereford Herdbook Society – yhdistys perustettiin. Tästä yhdeksän vuoden kuluttua, eli vuonna 1886, eläinrekisteri suljettiin käytettäväksi vain niille, joiden vanhemmat ovat jo aikaisemmissa rekistereissä. Hereford- rodun puhtaus perustuu näihin ajankohtiin ja rekisteriä on pidetty yllä siitä lähtien. Yhdistys muutti nimensä 150-vuotisjuhlan vuonna 1996 kunniaksi Hereford Cattle Societyksi.

2000-luvulla jopa 25 maassa ympäri maapalloa pidetään yllä omaa herefordrodun eläinrekisteriä. Jokaisen uuden rekisteröidyn vasikan esi-isä löytyy alkuperäisestä karjarekisteristä Iso-Britanniasta. Ensimmäiset muista maista tulleet rekisteröinnit ovat 1775 Irlannista, 1817 USA:sta ja 1825 Australiasta. Nykyään Maailman herefordneuvosto järjestää neljän vuoden välein Maailman herefordkonferenssin ja Euroopan herefordien tuottajamaat kokoontuvat yhteen kahden vuoden välein vapaamuotoiseen kokoukseen.

(Lainaukset: The Hereford Cattle Society.)